Allmänna användarvillkor

1 Vanligt
Följande villkor definierar köpvillkoren för nätbutiken shakkilauta.fi (hädanefter nätbutiken). Dessa villkor gäller för alla beställningar som görs i webbutiken.

Alla som beställer från webbutiken måste i förväg sätta sig in i köpvillkoren. För att göra en beställning krävs godkännande av villkoren och genom att acceptera köpvillkoren samtycker du till att följa dem i sin helhet.

Webbutiken förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande göra ändringar i köpvillkor, produktval och annan information på hemsidan. Ändringar meddelas genom att ändringarna publiceras på nätbutikens hemsida och alla ändringar träder i kraft omedelbart. När beställningen görs innan de uppdaterade villkoren publiceras, förblir de villkor som gällde vid tidpunkten för beställningen i kraft, om inte annat föreskrivs i lag.
2. Priser
Alla priser som visas i webbutiken visas i euro och inkluderar moms. Produktpriser inkluderar inte leveranskostnader eller eventuella betalningskostnader. Leveranskostnaderna beror på totalvikt, storlek, leveransadress och leveranssätt för de beställda produkterna. Eventuella betalningskostnader beror på vald betalningsmetod.

De priser som gäller vid beställningstillfället gäller till det förfallodatum som anges på fakturan.

Webbutiken förbehåller sig rätten att göra ändringar av priser när som helst utan föregående meddelande. Efter eventuella prisändringar gäller det pris som gäller vid beställningstillfället.
3. Köpa
Webbutiken säljer sina produkter till både konsumenter och företagskunder. För att köpa produkterna måste kunden lägga en beställning. När du gör en beställning måste du välja leveranssätt för varorna, ange kundinformationen och bekräfta beställningen.

Vid beställning krävs att privatkunder uppger förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress och leveransadress. Vid beställning måste företagskunder uppge företagsnamn, företagsnummer, momsnummer, faktureringsadress, kontaktpersons för- och efternamn, kontaktpersons telefonnummer och e-postadress samt leveransadress.

Kunden ska se till att korrekt, aktuell och fullständig information anges vid beställning. Webbutiken tar inget ansvar för felaktigt inmatad information och den problemsituation som uppstår.

Köpeavtalet motsvarande beställningen träder i kraft efter att de pengar som betalats enligt fakturan har kommit in på vårt bankkonto och vi har skickat orderbekräftelsen till kunden.

Köpeavtalet mellan nätbutiken och kunden träder i kraft när beloppet som motsvarar beställningen har kommit in på nätbutikens bankkonto och vi har skickat en orderbekräftelse till kunden.

4. Betalning

I nätbutiken tillhandahålls betaltjänsten av Paytrail eller Stripe, och det är möjligt att göra betalningen med de metoder som anges på nätbutikens webbplats.

För att kunna göra en betalning måste kunden ha de på hemsidan angivna nätbankens legitimation, ett betalkort eller uppfylla villkoren för att bevilja delbetalning. Betalningstransaktioner i nätbutiken behandlas krypterade och i nätbutiken och leverantören av betalningsförmedlingstjänsten har inte tillgång till kort- eller betalningsinformation.

Om betalningen motsvarande beställningen inte syns på nätbutikens konto, annulleras beställningen senast 7 arbetsdagar efter beställning.

5. Leverans
Leveransen av varorna kräver köpekontraktets ikraftträdande.

Produkter beställda från webbutiken levereras till kunden på de sätt som anges på webbutikens hemsida. Eventuella leveransalternativ och kostnader är synliga i det första steget av beställningen och kunden måste välja ett lämpligt leveranssätt vid beställning. Notera Vi levererar inte till Åland.

Vi levererar vanligtvis produkterna inom 4–7 arbetsdagar
. Vissa produkter kan dock ha längre leveranstid och detta kommer att meddelas på produktsidan.

Om det i undantagsfall visar sig att produkten är slut i lager kommer webbutiken att kontakta kunden så snart som möjligt för att meddela om ny leveranstid eller för att komma överens om återbetalning av inbetalda pengar. Om den förlängda leveranstiden inte passar kunden kan beställningen makuleras och webbutiken återbetalar det inbetalda beloppet till kunden. Webbutiken förbehåller sig rätten att avbryta beställningen om produkten inte är tillgänglig.

Transporttjänstleverantören levererar de produkter som beställts från nätbutiken till kunden till den leveransadress som anges vid beställningen. Det går inte att ändra adressen efter att beställningen har behandlats och paketet levererats till transporttjänstleverantören via webbutiken. Webbutiken tar inte ansvar för förseningar i leveransen på grund av samarbetspartners. Om möjligt kommer webbutiken att informera kunden om förseningen och orsaken till den så snart som möjligt.

Kunden, som mottagare av varorna, måste kontrollera försändelsen vid tidpunkten för mottagandet. Yttre synliga skador ska noteras i fraktsedeln eller paketkortet. Dessutom ska kunden meddela nätbutiken ett skadat paket via e-post info ( at)shakkilauta.fi eller per telefon +358400807978 senast tre (3) dagar efter mottagandet av paketet. I transportskadeanmälan som skickas till nätbutiken ska även tidpunkt för mottagande, beskrivning av det skadade paketet och om möjligt bilder på paketet läggas till. En produkt som skadats under transporten kommer att ersättas med en ny produkt.

Du kan också hitta mer detaljerad information om leveranssätt genom att klicka här .

6. Avbryta transaktionen och returnera produkten
Vid köp från en webbutik har kunden rätt att ångra transaktionen och returnera produkten inom 14 dagar. Webbutiken ska alltid underrättas om hävning av köpet och returrätten gäller produkter köpta från nätbutiken som är i originalskick, oanvända och i originalförpackning.

Om avtalet har trätt i kraft, men varorna ännu inte har lämnat nätbutiken, räcker det också med en tydlig avisering via telefon eller e-post för att avsluta transaktionen. Detta alternativ påskyndar återbetalningen av betalningen till kunden.

Om varan redan har lämnat nätbutiken eller nått sin destination måste du göra en avbeställningsanmälan för att produkten ska kunna returneras genom att fylla i returformuläret (se här) . Dina kontaktuppgifter (kundens för- och efternamn, telefonnummer, mailadress), ordernummer och bankkontonummer ska anges i returaviseringen. Vi ber dig också att notera anledningen till att du avbryter transaktionen på returformuläret.

Varorna ska returneras så snart som möjligt, senast 14 dagar efter att hävningsmeddelandet gjorts. Produkten som ska returneras ska vara oanvänd och i originalförpackning med alla tillbehör såsom kablar, skyddspåsar och andra eventuella tillbehör som dykt upp på marknaden.

Om produkten har tagits i bruk eller har hanterats vårdslöst är kunden juridiskt ansvarig för minskningen av produktens värde upp till maximalt produktens fulla värde.

Webbutiken kommer att returnera betalningen för produkten senast 14 dagar efter mottagandet av hävningsmeddelandet till samma konto som betalningen gjordes från. I enlighet med lagen förbehåller sig nätbutiken rätten att hålla inne betalning från returen till dess att varorna som returneras till nätbutiken har tagits emot.

Ångerrätten gäller inte varor som är tillverkade eller modifierade enligt kundens krav eller som är personligen iordningställda , CD/DVD levererade förseglade vars försegling har brutits (t.ex. spel, filmer, mjukvara) och installerade operativsystem. på datorn. Dessutom har hygien- och intimprodukter inte rätt att returnera efter att förpackningen öppnats (t.ex. epilatorer, rakapparater, hudhårtrimmers och näs- och öronhårtrimmers, hårvårdsutrustning och klippmaskiner, eltandborstar och munhygienutrustning, hörlurar, händer -gratis utrustning, feber-, blodtrycks- och blodsockermätare etc. Hygienutrustning ) och kosmetiska produkter (t.ex. dofter).

Om du returnerar produkten, kom ihåg att packa produkten noggrant. Kunden ansvarar för transportskador orsakade av dålig förpackning. Kom ihåg att skriva ner spårningsnumret för försändelsen och ta med returfraktsedeln.

• 15 dagars ångerrätt gäller inte för affärsorder.
7. Garanti och felansvar
Webbutiken ansvarar för defekta produkter i enlighet med lagen. Om produkten redan var defekt vid försäljningstillfället har kunden rätt att begära reparation av produkten eller byta ut den defekta produkten mot en icke-defekt och returnera produkten till bekostnad av nätbutiken.

Retur av en defekt produkt ska alltid anmälas skriftligen.

Den defekta produkten ska returneras så snart som möjligt, senast 14 dagar efter att reklamationsanmälan gjorts. Om du returnerar en defekt produkt, kom ihåg att packa produkten noggrant för att förhindra ytterligare skador. Kom ihåg att skriva ner spårningsnumret för försändelsen och ta med returfraktsedeln.

Webbutiken tar inget ansvar om defekten orsakats av felaktig hantering av varan eller en olycka, oregelbunden eller olämplig användning av varan, normalt slitage på varan eller till följd av normal användning av varan.

8. Dataskydd
De personuppgifter som anges på webbutikens hemsida lagras i det kundregister som förs av webbutiken. Kundens namn, adressuppgifter, telefonnummer, födelsedatum och kön lagras i kundregistret. Den informationen används för att genomföra försäljningstransaktionen och för att utveckla kundrelationen.

Kunden har även möjlighet att acceptera att få marknadsföringsbrev och erbjudanden. Om kunden samtycker kommer personuppgifter även att användas för marknadsföringsändamål.


Personuppgifterna i kundregistret används för internt företagsbruk och uppgifterna lämnas inte ut till extern tredje part. Personuppgifter lämnas ut till andra parter endast för att möjliggöra försäljningstransaktionen, till exempel för leverans av paketet. Webbutiken förbehåller sig rätten att av befogad anledning lämna ut personuppgifter för myndigheternas användning.

Kundregistret är ordentligt skyddat och obehörig åtkomst till registret förhindras av tekniska skyddsåtgärder. Rätten att använda och upprätthålla registret har endast beviljats ​​de anställda som ansvarar för att använda registret och dess användare är bundna av tystnadsplikt.

Kunden har rätt att kontrollera sina personuppgifter, ändra dem, förbjuda användningen av sina uppgifter för marknadsföringsändamål eller radera uppgifterna från registret.

Cookies kan användas på webbbutikens webbplats för att garantera en bättre användarupplevelse och en mer användarvänlig tjänst. För att webbutiken ska erbjuda bästa möjliga shoppingupplevelse online och för att kunden ska kunna dra nytta av sajtens alla funktioner rekommenderar webbutiken alltid att använda cookies.

Cookies är små textfiler som servern lagrar på webbplatsanvändarens enhet. Cookies skadar inte webbplatsanvändarens enhet. Med hjälp av cookies kan nätbutiken till exempel erbjuda sina produkter efter kundens intressen, visa tidigare visade produkter, samt möjliggöra sociala mediefunktioner.

Om kunden fortsätter att använda sajten anses kunden ha accepterat användningen av cookies. Om du inte vill använda cookies, ändra dina webbläsarinställningar. Du kan hitta mer detaljerad information i din webbläsares användarmanual.
9. Force majeure och andra villkor
Webbutiken tar inte ansvar för förseningar och andra problemsituationer orsakade av ett hinder utanför dess kontroll, vars konsekvenser den inte kan undvika.

Observera att produktbilderna på webbbutikens webbplats kan skilja sig från den faktiska produkten.

Webbutiken förbehåller sig rätten att annullera beställningen vid uppenbara prisfel. Ett tydligt prisfel avser en situation som orsakats av tekniska eller mänskliga skäl, då priset på den produkt som säljs i nätbutiken väsentligt och tydligt avviker från det korrekta priset på produkten. Ett tydligt prisfel är till exempel en situation då en dator värd 1000 euro säljs för 100 euro. I så fall kan det antas att kunden har förstått felet.

Det kan förekomma felaktigheter i produktinformationen på nätbutikens webbplats av skäl som är oberoende av nätbutiken, och nätbutiken tar inte ansvar för felaktigheter i produktinformationen på grund av yttre orsaker. Produktinformationen kontrolleras och kompletteras kontinuerligt utan föregående meddelande. Webbutiken tar inget ansvar för felaktigheter eller felaktig information på hemsidan för tillverkarna av de produkter som säljs i nätbutiken.

Eventuella meningsskiljaktigheter löses i första hand genom förhandlingar. Kunden har rätt att göra en eventuell oenighetssituation uppmärksam på en tredje neutral part som ger råd i konsumentfrågor. I Finland kan du lämna in ett klagomål till konsumenttvistenämnden.

Om en ömsesidigt tillfredsställande lösning inte kan nås genom förhandling, kommer meningsskiljaktigheterna att lösas i behörig domstol. Rättsförhållandena mellan nätbutiken och kunden regleras av finsk lag.

Utöver dessa villkor gäller även villkoren enligt den finska konsumentskyddslagen för transaktionen.

Bästsäljare